drs. Edwin de Raaij

IASP (EFIC) Pijn Fysiotherapeut
Manueel therapeut
Fysiotherapiewetenschapper

Werkzaamheden

Adviserend fysio- manueel therapeut
Docent onderzoeker Master Fysiotherapie & Lectoraal Leefstijl en Gezondheid Hogeschool Utrecht
PhD student VUmc The Percept Study
Fysiosluijters Boxtel
Mede eigenaar Fysiometrics
Workshop ontwikkelaar

Doelstelling

Bijdragen aan de ontwikkeling van het beroep fysiotherapeut door verbinding te leggen tussen:
- praktijk
- onderwijs
- wetenschap

The Percept Study

Promotietraject waarin de rol van ziektepercepties bij musculoskeletale pijnklachten en fysiek functioneren voor de fysiotherapie onderzocht wordt.
Promotor : prof. dr. Raymond Ostelo
Co-promotor: dr. Harriet Wittink

The Percept Study

Curriculum Vitae

Opleidingen

Geregisteerd International Association for the Study of Pain (EFIC)
pijn fysiotherapeut April 2019
PhD student 2015 - 2020 VUmc Amsterdam & Lectoraat Leefstijl en Gezondheid Utrecht
Fysiotherapiewetenschap 2004 - 2007 Algemene gezondheidswetenschappen richting fysiotherapiewetenschap Universiteit Utrecht
Manuele therapie 2001 - 2004 Stichting Opleiding Manuele Therapie te Amersfoort
Fysiotherapie1986 opleiding tot fysiotherapeut te Rotterdam
Haptonomie 1993 eerstejaars Traditional Chinese Medicine 1987 - 1992
Basisvorming1982 Spieringshoek Hoger Algemeen Vormend Onderwijs Schiedam
Diverse cursussen1997-1998
Scholing in wetenschap 1 en 2
Beeldvormende technieken 1997
Stagebegeleider cursussen Hogeschool Rotterdam1998
Inspanningsfysiologie en oefentherapie 1999
Coördinatievaardigheden voor IOF-coördinatoren 1999
KNGF-scholing methodisch handelen 2000
KNGF-scholing communicatie 2001 KNGF-scholing verslaglegging 2001
KNGF-scholing ‘evidence based’
Didactische aantekening 2007

Werkervaring

Eerstelijns fysiotherapie1986 - 2002 Fysiotherapie Bonnier IJsselmonde te Rotterdam
2002 - 2015 maatschapslid van AdFysio De Lier te De Lier
2015 - ….. medewerker FysioSluijters Boxtel
Stagebegeleider & gastdocent Hogeschool Rotterdam 1988 - 1999 opleiding fysiotherapieIntercollegiaal
Overleg Fysiotherapie 1996 - 2001 Coördinator en coach
Curriculum herziening SOMT 2003 Lid 'comissie Prins'
Docent Hogeschool Utrecht Master Fysiotherapie, University of Applied Sciences Utrecht, 2006 - ......... Master Manuele Therapie
Colleges - workshops - lezingen - presentaties - projecten
Ruime ervaring opgedaan bij•Hogeschool Utrecht•Hogeschool Rotterdam•Academische werkplaats Hogeschool Utrecht•Fysiometrics•Regionale Genootschappen Fysiotherapie•
Workshophouder ziektepercepties 'Denken & Doen'•
Docent Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie•AbaKus•IOF-coach
Opleidingsinstituut Fysiometrics2007 - .......... Medeoprichter en projectleider

Publicaties

2019
Verwoerd M, Wittink H, Maissan F, de Raaij E, Smeets RJEM.Musculoskelet Sci Pract. 2019 Jul;42:13-37. doi: 10.1016/j.msksp.2019.03.009. Epub 2019 Apr 2.
Prognostic factors for persistent pain after a first episode of nonspecific idiopathic, non-traumatic neck pain: A systematic review.

2018
Glashouwer P. de Raaij E. Boekbespreking Rugpijn, hernia en spit. Fysiopraxis juni 2018 pag. 22-23 

de Raaij EJ, Ostelo RW, Maissan F, Mollema J, Wittink H (2018). Illness Perceptions' Association and Prognosis With Pain and Physical Function in Patients With Non-Cancer Musculoskeletal Pain: A Systematic Literature Review. J Orthop Sports Phys Ther. 2018 May 10:1-48. doi: 10.2519/jospt.2018.8072. [Epub ahead of print]

Maissan F, Pool J, de Raaij E, Mollema J, Ostelo R, Wittink H. The clinical reasoning process in randomized clinical trials with patients with non-specific neck pain is incomplete: A systematic review. Musculoskelet Sci Pract. 2018 Jun;35:8-17. doi: 10.1016/j.msksp.2018.01.011. Epub 2018 Feb 2.


2013
Edwin J. de Raaij, Jan J. Pool, François J. Maissan, Harriet Wittink (2013). Illness perceptions and activity limitations in osteoarthritis of the knee: A case report intervention study Manual Therapy. Manual Therapy, Available online 5 September 20132012

Edwin J. de Raaij, Carin Schröder, François J. Maissan, Jan J. Pool, Harriet Wittink; Cross-cultural adaptation and measurement properties of the Brief Illness Perception Questionnaire-Dutch Language Version; Manual therapy Available online 4 April

2010
Brueren M.M., E.J. de Raaij, J.F. Maissan; Facilitatie en inhibitie van beenmusculatuur naeen amputatie aan de onderste extremiteit; Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie 2009,(jaargang 120), nummer 2, p. 57-64

Maissan F.J., van Maris R.F., Aerts M.G.F., de Raaij E.J.; Cervicale range of motion en manuele therapie; Tijdschrift Manuele Therapie. 2010;6(1) p. 31-32.

de Raaij E.J.; Klinimetrie moet vaker worden ingezet.; Fysiopraxis. 2010;19(2) p. 18-21 (interview)

2009
de Raaij E.J., Maissan F.J.; Klinimetrie & klinisch redeneren in de dagelijkse praktijk; KNGF-congres 2009; 13/14 november 2009

van den Berg M.J.M., Wolswinkel M.G., van de Wateringen J., de Raaij E.J.; Clinical Prediction Rules: de nieuwe richtlijn!? De visie van studenten master MT Hogeschool Utrecht; KNGF-congres 2009; 13/14 novembeer 2009

de Raaij E.J.; Zin en onzin van meten; Tijdschrift voor Manuele Therapie. 2009;5(2) p. 10-11 (interview)

Maissan J.F., Pruijssers P., de Raaij E.J.; Klinische predictieregels en manuele therapie: een succesvol huwelijk?; Tijdschrift voor Manuele Therapie. 2009;5(2) p. 13-16
de Raaij E.J.; Ziektepercepties een onderdeel van het domein persoonlijke factoren binnen het ICF; Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie 2009, (jaargang 119), nummer 2, p. 63-67

de Raaij E.J., Maissan J.F., Kingma J.J., van Maanen C.J.Vossen, H.P.L.M.; Onderzoeksvragen op het gebied van diagnostiek en prognostiek onder de Nederlandse deelnemers van het IFOMT-2008 congres manuele therapie. Tijdschrift voor Manueel Therapie

2008
de Raaij E.J., C.D. Schröder; Ziektepercepties Wat kan de fysiotherapeut ermee; FysioPraxis november 2008

de Raaij E.J.; Cross-cultural adaptation and measurement properties of The Brief Illness Perception Questionnaire-Dutch Language Version, Platform presentation IFOMT-2008 9th june 2008

Maissan J.F., de Raaij E.J., Prins J.C.M. en van Genderen F.R.; Is er een klinisch relevante benadering van betrouwbaarheidsonderzoek geldend voor de fysiotherapeut? Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie 2008 (jaargang 118), nummer 2 (april 2008), p. 42-46 Met reacties van prof. dr. ir. H.C.W. de Vet & dr. S. Beurskensde

Raaij E.J., Maissan JF, Vossen HPLM, Maanen van CJ. IFOMT-2008 Wetenschapsenquête. Tijdschrift voor Manuele Therapie. 2008;5(1)6.

de Raaij E.J., Vossen HPLM, Maanen van CJ. Which relevant research questions do exists among the participants of the IFOMT-2008 manual therapy conference? Abstract IP102. 2008 IFOMT-world conference Rotterdam. 2008. PDF

2007
"KNGF-richtlijnen als procesindicator en de uitkomstmaat als uitkomstindicator; een kans of bedreiging?"; Maissan F.J. en de Raaij E.J.; FysioPraxis 2007, 16 (12) p. 18-20

Kleijn A, Schuurmans R, de Raaij E, Van de Hart M, Baijens H, Van Peppen RPS; Manuele Therapie bij heuparthrose: Een evidence-based manueeltherapeutisch behandelprotocol met objectivering van behandelresultaten.MoveMens, 2007;8(5):44-45

de Raaij E.J.; "Brief aan de redactie";Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie 2007 (jaargang 117), nummer 5, p. 188

Afstudeerprodukten Fysiotherapiewetenschap Universiteit UtrechtMaster Thesis:Patient's illness perception:an additional part of physiotherapy assessment

Implementatieplan:Een vragenlijst voor het inventariseren van ideeën en gedachten van de patient.

Chronisch nekpijn; een systematische review naar de werkzaamheid van manuele therapiein vergelijking met oefentherapie.

Abstract: Overeenstemming in Illness Perceptions tussen fysiotherapeut en patiënt.

Projectplan: Opvattingen van de patiënt over zijn gezondheidsprobleem in EB fysiotherapieCase studyIdeeën en gedachten van de patiënt in evidence based fysiotherapie.

2006
Geffen van F, Blom J,Vossen HPLM, Raaij de E.J. Spreekkamer versus wetenschap. Hoe diep is de kloof ? Fysiopraxis 2006;14(6)16-18. PDF

Webblogs
Ziekteperceptie en Evidence Based Practice
Overpeinzingen van een fysiotherapeut (3)
Overpeinzingen van een fysiotherapeut (2)
De strijd tijdens KNGF-richtlijnen debat
Overpeinzingen van een fysiotherapeut

Presentaties

2018
'Patient journey' en discussiepanel KNGF Dag van de Fysiotherapeut

CME lezing congresdag manueel therapie 

Lezing & workshop scholingsdag Lage rugpijn Radboud imc, IQ Healthcare 

Workshop Summerschool 21st century skills 4 Juli 2018 University of Applied Sciences Utrecht ‘It matters what you say'

Presentatie ‘Weet wat je zegt’ symposium Netwerk Chronisch pijn oefentherapie.

2017
Posterpresentatie EFIC Copenhagen & International Back and Neck Pain Forum Oslo

2016
Presentatie KNGF congres Dag van de Fysiotherapie. Iektepercepties &n Fysiotherapie

2015
Rug Netwerk Zuid-Oost Nederland; Langdurig bestaande pijn

2014
Keynote speaker at The International Conference of Physical therapy in Psychiatry and Mental Health: “Presence” in the world of today, 6th February.Subject; Illness perceptions in patient centered physiotherapy.

2012
Nieuwjaars presentatie regionale fysiotherapiegenootschap MOB, Maasvallei & West-Nederland

2008
de Raaij E.J.;Patients' illness perception: an additional part of orthopaedic manual therapy assessment, Poster presentation IFOMT-2008 9th june 2008 

de Raaij E.J.;Patients' illness perception: an additional part of orthopaedic manual therapy assessment, Plaform presentation IFOMT-2008 9th june 2008